top of page
Biogas.jpg

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Home: Welcome

UAB AUTOIDĖJA.  

             Nuo 2013 metų eksploatuojama  kogeneracinė 0,80 MW šiluminės galios ir 0,78 MW elektrinės galios kogeneracinio išpildymo jėgainė, kurioje veikia vienas vidaus degimo variklis (MWM TCG 2016 V16 C). 

            Šiluma gaminama deginant AEŠ  - BIODUJAS, kurias įmonė išgauna iš Kazokiškių sąvartyno įrengtos biodujų surinkimo sistemos.

Home: About
Image by Sabine Peters
Electricity Station
Image by Bernd Klutsch

DARBO UŽMOKESTIS

Safe & Stable

PAGAMINTI ŠILUMOS KIEKIAI

Functional Design

KITOS ATASKAITOS

High Performance

Home: Services
bottom of page