Nepriklausomas šilumos gamintojas

 

UAB AUTOIDĖJA.  

             Nuo 2013 metų eksploatuojama  kogeneracinė 0,80 MW šiluminės galios ir 0,78 MW elektrinės galios kogeneracinio išpildymo jėgainė, kurioje veikia vienas vidaus degimo variklis (MWM TCG 2016 V16 C). 

            Šiluma gaminama deginant AEŠ  - BIODUJAS, kurias įmonė išgauna iš Kazokiškių sąvartyno įrengtos biodujų surinkimo sistemos.

 
Image by Sabine Peters
Electricity Station
Image by Bernd Klutsch

DARBO UŽMOKESTIS

PAGAMINTI ŠILUMOS KIEKIAI

KITOS ATASKAITOS