Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio dedamosios UAB AUTOIDEJA.
Pagal Valstybės kainų komisijos energetikos kontrolės komisijos 2013m. Gruodžio 27 d. nutarimą Nr. O3-761

 

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 6080, el. paštas: info@autoideja.lt