Image by Sabine Peters

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio dedamosios UAB AUTOIDEJA.
Pagal Valstybės kainų komisijos energetikos kontrolės komisijos 2013m. Gruodžio 27 d. nutarimą Nr. O3-761