KITOS ATASKAITOS

FINANSINĖS ATASKAITOS 2017

Finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada už 2017 metus.

REGULIAVIMO APSKAITOS APRAŠAS

Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2017 metus.

AUDITORIAUS IŠVADA 2017

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2017 metus.