top of page

KITOS ATASKAITOS

REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITA 2020

Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ataskaita už 2020 metus

REGULIAVIMO APSKAITOS APRAŠAS

Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2020 metus.

AUDITORIAUS IŠVADA 2020

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2020 metus.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS PIRMIESIEMS GALIOJIMO METAMS

Šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmiesiems galiojimo metams

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS ANTRIEMS GALIOJIMO METAMS

Šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) antriems galiojimo metams

KITOS ATASKAITOS: Projects
bottom of page